Hlídáme hlídače: Manipulátoři o nové legislativě k hate speech

Hlídáme hlídače: Manipulátoři o nové legislativě k hate speech

Mnohokrát jsme narazili na problémy ve výstupech práce factcheckerů – ověřovačů informací, jejichž hodnocení považují některá média a globální platformy jako dostatečně spolehlivá, aby na jejich základě snížila viditelnost příspěvku nebo dokonce označila jejího autora za dezinformátora. Tato potenciálně nebezpečná praxe se stává natolik rozšířenou, že považujeme za potřebné ukázat, že i ověřovač pravdy se může mýlit, resp. být ovlivněn svými (ne)sympatiemi k autorovi kontrolovaného výroku nebo svými hodnotovými a politickými postoji. (Další úvahy na toto téma najdete zde.)

Proto budeme hlídat hlídače a čas od času publikovat náš nález. Dnes začínáme s Manipulátory a jejich nepříliš profesionálním hodnocením, které se týká záměru nové unijní legislativy kriminalizovat verbální projevy tzv. nenávisti.


25. 4. 2021 publikovali Manipulátoři ve svém článku následující tvrzení:

„Pokud by vůbec článek 83 byl upraven, netýkal by se České republiky. Česká republika totiž nenávistné projevy má ukotvené ve svém trestním zákoníku. Konkrétně § 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob. Pokud by se článek 83 změnil jak již bylo citováno, muselo by se jednat o jednomyslný souhlas všech členských států.“

Tento závěrečný odstavec rozporujeme ze tří důvodů.

1. Manipulátoři tvrdí, že změna unijní legislativy by neměla vliv na ČR, protože nenávistné projevy se u nás již postihují. To však není pravda, protože schválením legislativního záměru by se současný rozsah paragrafu rozšířil o další kategorie — gender, sexuální orientaci, věk a zdravotní handicap. Ostatně potvrzuje to i pirátský europoslanec Marcel Kolaja v debatě se zakladatelem SOSp Danielem Vávrou na CNN Prima News (čas 21:35).

2. Především však Manipulátoři opomíjejí zásadní fakt, že v případě přijetí nové legislativy by o definici trestného činu v zákoně už nerozhodovaly parlamenty členských států, ale určovaly by to unijní orgány.

„…zahrnutí nenávistných projevů a trestných činů z nenávisti do seznamu trestných činů EU umožní Komisi v druhém kroku stanovit minimální pravidla pro definici trestných činů a sankcí v oblasti nenávistných projevů a trestných činů z nenávisti, čímž je zajištěna silná společná trestněprávní reakce na tyto jevy. Toho lze dosáhnout pouze zajištěním společných norem harmonizace platných v celé EU – nelze toho uspokojivě docílit tím, že členské státy budou jednat samostatně nebo nekoordinovaně.“

„Nadnárodní entita, jako je EU, stanoví de facto maximální úroveň svobody projevu, kterou povoluje svým členským státům tolerovat a vyžaduje, aby aktivně potlačovaly cokoli, co je za touto hranici – i když toto přesahuje rozsah současného evropského práva. Navíc, i pokud z nějakého důvodu podporujete kriminalizaci verbálních útoků na etnické a náboženské menšiny, osoby se zdravotním postižením nebo seniory, návrh spojovat tyto trestné činy s terorismem a obchodem s narkotiky je hrubě nepřiměřený.“

3. Manipulátoři dále uvádějí, že nová legislativa bude přijata pouze za podmínky jednomyslného souhlasu všech členských států. To je však zavádějící. Legislativa proti hate speech má být přijímána ve dvou krocích. Nejprve Komise vyzve Radu, aby dala Unii obecný souhlas s regulací hate speech. Tady se ještě vyžaduje jednomyslnost. Potom však může Komise předložit samotné harmonizační opatření – konkrétně směrnici, která bude definovat znění trestných činů souvisejících s hate speech a minimální trestní sazby. Zde už schvalování probíhá kvalifikovanou většinou v Radě a se souhlasem Evropského parlamentu. Finální znění směrnice tedy jednomyslností podmíněno není. (Upřesněno 6. 5. 2021)


Chcete, abychom v ověřování factcheckerů pokračovali? Máte pro nás tipy na neférová ověření? Pokud nám chcete na tuto sérii finančně přispět, údaje najdete zde.

Odpovědět

Váš email nebude zveřejněn.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..