Odpovědi politických stran na pět otázek (2)

Odpovědi politických stran na pět otázek (2)

Během července jsme se obrátili na vedení a zákonodárce všech politických stran a hnutí, které měly podle médií šanci uspět v nadcházejících parlamentních volbách, s pěti otázkami: Všem jsme nechali více než dva týdny na to, aby nám zaslaly svoje odpovědi s tím, že je v plném znění zveřejníme. Odpovědi publikujeme v pořadí, v jakém jsme je obdrželi, a každé otázce věnujeme postupně jeden článek. Odpovědi na otázku č.1 zde. Pro připomenutí si můžete přečíst rekapitulaci naší komunikace s jednotlivými stranami v uplynulých 9 měsících.

Otázka č.2: Budete prosazovat následující legislativní opatření ukládající povinnost pro globální platformy (sociální sítě)?

  • ustanovit pobočku s právní subjektivitou nebo alespoň odpovědnou osobu na území ČR, která by byla partnerem pro komunikaci s orgány státní správy a kterou by mohly české subjekty v případě sporu žalovat,
  • zdůvodňovat omezení služeb,
  • nabídnout zákonný proces rychlé reklamace (odvolání) pro každého uživatele, kterému jsou omezeny služby, a to tak, aby se mohl dovolat svých práv a orgán státní správy mohl ve lhůtě dnů sjednat nápravu?

ANO

Ano, o těchto bodech – tedy jasné definování odpovědné osoby v rámci ČR, která by byla partnerem pro uživatele a státní správu, transparentní proces reklamace pro každého uživatele, který je zablokován či jsou mu jinak omezeny služby– hovoříme už nějakou dobu. Proto jsou naši poslanci spolupředkladateli novely řešící zákaz cenzurování na sociálních sítích, která prošla do druhého čtení, ale v tomto volebním období se už bohužel nestihne projednat a schválit.

Garant: Patrik Nacher

Trikolóra Svobodní Soukromníci

Jsme přesvědčeni, že je to ta správná cesta, pokud jde o sociální sítě. Ty dnes zneužívají svého dominantního postavení na trhu a dokážou ovlivnit veřejné mínění, a tudíž i volby. Rozhodným orgánem pro omezování svobody projevu má být rozhodně stát, potažmo soud, a nikoli soukromá firma. Giganti by u nás měli dodržovat stejná pravidla jako jakýkoli jiný podnikatel či živnostník. I pro tyto korporace musí platit naše záruční podmínky a další pravidla týkající se například zastoupení, kterými se musí běžná, i zahraniční, firma řídit. V tomto smyslu všechny výše uvedené body je zcela relevantní požadovat, chtějí-li u nás působit.

Garant: Natálie Vachatová

SPD

  • V podmínkách členství v EU takovou povinnost pro poskytovatele sociálních sítí zřejmě vynutit nelze. Mimo EU bychom chtěli prosadit povinnost subjektů podnikajících na území ČR mít pobočku v ČR a danit v ČR.
  • Jsme pro zákaz omezení, zdůvodnění nepostačuje.
  • Nelze připustit svévolné uplatňování „předběžného opatření“ ze strany poskytovatelů veřejných služeb, pokud nejde o zřejmé porušení zákona (např. dětská pornografie).

Garant: Ivan David

KSČM

Ano, toto domícium je minimum, které budeme požadovat. Spolu se zdaněním a regulaci reklamy v rámci českého trhu.

Třetí bod vyžaduje širší diskusi, kdo by byl ten správním orgán který by byl “obdařen” takovou pravomocí. Již z otázky je zřejmé, že o moci soudní neuvažujete (zahlcenost) a tudíž jak prakticky a dle čeho by bylo toto posuzováno a kterým “úředníkem” s jakou zodpovědnosti a vůči komu. Chtělo by to více legislativně upravit.

Garant: Leo Luzar

KDU-ČSL

Ano, jednoznačně je třeba, aby se globální platformy světa sociálních sítí staly „čitelnými“ a „dostupnými hráči“ i v rámci právního řádu České republiky. V tomto smyslu musí být uživatelská práva vymahatelná snadno a v souladu českými zákony na území ČR.

Garant: Marek Výborný

ODS

O tom jsme s Vámi diskutovali již v tomto volebním období a považujeme to za velmi důležité řešení, které budeme prosazovat. Je nutné, aby platformy měly odpovědné osoby (pobočky) na našem území, na které by se mohli obrátit jak čeští občané, tak státní úřady. Stejně tak považujeme důležitou možnost odvolání proti svévolnému mazání příspěvků, které neporušují zákony naší země.

Garant: Marek Benda, Jan Skopeček a Alexandr Vondra

Volný blok

Výše uvedená opatření jsou jistě užitečná, jedná se však pouze o parametrické změny zcela nevyhovujícího systému. Dnes nám již nepomohou drobné reformy, dnes potřebujeme radikální transformaci. A tou je rozbití nadnárodních monopolů sociálních sítí zcela v souladu s českým právem. Tuto kreativní destrukci monopolů máme již delší dobu připravenou, k jejímu provedení je však třeba politická odvaha, a především nezávislost. Na námitky konfliktu mezi svobodou slova a svobodou soukromého vlastnictví odpověděl už před téměř sty lety Karel Čapek, když hovořil o svobodě tisku: „Každý zákon má dva konce… Každé zneužití svobody je zárodkem omezení svobody; vlastními otci zákonů jsou lumpové, a nikoliv právníci. Špatný svět musí mít nepěkné zákony.“

Garant: Hana Lipovská


Piráti, ČSSD, STAN, Top09 a Přísaha neodpověděli ani po urgenci.

Odpovědět

Váš email nebude zveřejněn.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..